ଭାରତୀୟ ରେଲୱେର ନୂଆ ଅପଗ୍ରେଡ୍ : ଏଣିକି ଯାତ୍ରା ମଝିରେ ସିଟ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ।

ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ ଯାତ୍ରାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଭାରତୀୟ ରେଲୱେ ଦ୍ୱାରା ସମୟ ସମୟରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସିଟ୍‌ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁନାହିଁ ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଆପଣ ଯାତ୍ରା ମଝିରେ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିପାରିବେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଆପଣ ସ୍ଲିପର କୋଚରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଆପଣ ସିଟ୍ କୁ AC କୋଚକୁ ମଧ୍ୟ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିପାରିବେ। ଏହା ରେଳବାଇର ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସୁବିଧା ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଯୋଗେଇବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବଦା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା।

ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରେଳ ଟିକେଟ ବୁକିଂ ନିୟମକୁ ସରଳ କରିଛି। ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କୋଚ୍ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସହଜ କରିଛି। ଯାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅତିରିକ୍ତ ଦେୟ ସହିତ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଅତିରିକ୍ତ ଯାତ୍ରା କରିବାର ବିକଳ୍ପ ପାଇପାରିବେ । ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କୋଚ୍ କୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବୁଥକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ଆପଣ କେବଳ ନିଜ ସିଟରେ ବସି ଏହି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନେଇପାରିବେ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାବୁଥିବେ ଏଥିପାଇଁ କ’ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ? ଯଦି ଆପଣ ସ୍ଲିପର କୋଚ୍ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏସି କୋଚରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା TTE ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଏସି କୋଚରେ ସିଟ୍ ଫ୍ରି ଥାଏ ତେବେ TTE ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବର୍ଥକୁ ଆଲଟ କରିଦେବେ।

ଜାଣନ୍ତୁ ନୂଆ ନିୟମ

ସିଟ୍ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ବଦଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ TTE କୁ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆପଣ ଅନ୍ୟ କୋଚରେ ସିଟ ଅପଗ୍ରେଡ ସିଷ୍ଟମର ଫାଇଦା ସେତେବେଳେ ଉଠାଇପାରିବେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କୋଚରେ ସିଟ୍‌ ଖାଲି ଥିବ । ଯଦି ସିଟ୍‌ ଖାଲି ନଥାଏ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ସମାନ କୋଚରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ଥ ଆଲଟ୍‌ କରାଯାଇଛି ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

YouTube
LinkedIn
Share
Instagram
Telegram
WhatsApp